Obsidian Ammonia

Dim Mak

"THE DEATH TOUCH!"

Detta är saken som dödade Bruce Lee.

  GÅ IN I FAROZONEN

  Ta bort aktivatorn under locket och häll i hela innehållet i burken. De två stållagren hjälper till att bryta upp det våta materialet och säkerställer en korrekt aktivering.

  Stäng locket och skaka burken tills det känns som du ångrat dig.

  Specifikationer:

  • Tillverkad med stolthet i London, Ontario, Kanada.
  • Innehåller 86 g.
   Varning: Endast för utvärtes bruk. Frätande på hud och ögon. Sätt på korken direkt efter användning. Använd inte om du har astma, andningsproblem, hjärtproblem eller är gravid. Förvaras svalt och torrt. Inte i direkt solljus. Förvara utom räckhåll för barn